The church of St. Olaf´s in Tyrvää

The church of St. Olaf´s, i.e. the old church of Tyrvää in the village of Kalliala has been built in the beginning of the 16th century. Before the grey stone church there has been a wooden church on the site, its history is revealed by the medieval accounts of the Kalliala church. The ornaments of the gables as well as some other features link it to the churches of Satakunta. The church was inaugurated in the end of the catholic period and it was soon changed to a reformative church with its bench blocks and pew orders. In the 17th century there obviously was a fire for the first time. The church was left desolate in 1855, when the new main church was built on the banks of Vammaskoski. The new life began in the middle of the 1950´s. The church was partly repaired and it became very popular as a wedding site as well as a tourist attraction.

The southern slope of the aspen shingle roof built by Antti Piimänen in 1748 as well as the armory were decided to be rebuilt in 1996–1997. Soon after the work was done the church was burnt down by an arsonist on the 21st of September 1997.

Reconstruction was started almost immediately. Designed by architect Ulla Rahola the exterior was rebuilt to its previous shape and the interior was designed to remind the former interior, in which the use of space is same as in the old church that was burned. The aim was to restore the old atmosphere. The work was mostly carried out by volunteers and with donations. The reconstructed church was augurated by the Archibishop of Turku, Ilkka Kantola on the 3rd of August 2003. The paintings of the interior are done by Kuutti Lavonen and Osmo Rauhala.

På svenska:

St. Olafs kyrka i Tyrvis

St. Olafs kyrka, den gamla kyrkan av Tyrvis i Kalliala byn brygges i början av 1500- talet. På platsen hade tidigare stått en träkyrka, dess historia berättas i medeltida räkenskaper av Kalliala kyrka. Gavelornamentet liksom flera andra kännetecken förbinder kyrkan med kyrkogruppen av Satakunda. Kyrkan invigdes i slutet av den katolska perioden och den var snart förändrat till en reformatorisk kyrka med sina bänkblockar och sin sittordning. Sannolikt brann kyrkan ner för första gångn på 1600- talet. Den blev övergiven år 1855, då en ny kyrka byggdes på Vammaskoski strand.

Nya livet började i mitten av 1900- talet. Kyrkan reparerades och den blev populär som en vigselkyrka och turistattraktion.

Spåntakes – byggd av Antti Piimänen år 1748 – södra flatsida samt vapenhuset förnyades under åren 1996–1997. Snart efter taket var färdigt brändes kyrkan ner den 21. september 1997.

Återuppbyggnaden började strax. Exteriören är nu precis likadan som den var då, före branden och interiören, användning av utrymmet är likadan.

Målet var att återställa den gamla stämningen. Arbetet har gjorts i främsta rummet av frivilliga talkoarbetare och med hjälp av donationer. Den nybyggda kyrkan vigdes festligt i bruk av biskop Ilkka Kantola. Målningarna inne i kyrkan gjordes av målare Kuutti Lavonen och Osmo Rauhala.

 

Destination contact information

  • Address
    Kallialan kirkkotie 50, 38210 Sastamala

User ratings

The church of St. Olaf´s in Tyrvää

You can rate the destination by clicking the stars.